Επικοινωνία

Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου
Ελ. Βενιζέλου
74100 Ρέθυμνο

Τηλ και φαξ: 28310 28603 / Τηλ: 28310 22739
Κην. 6978 777 891